Festspillene i Nord-Norge_Roger Hennum

Arrangementskalkulator

Gjennom prosjektets deltagelse i nasjonal satsning på Arrangementsturisme innen idrett og kultur, har vi tilgang på en Arrangementskalkulator for beregning av økonomiske ringvirkninger

Her legger man inn så eksakte tall som mulig på antall tilreisende, besøkende og deltagere, samt inntekter og utgifter - alt fordelt på lokalt, ikke-lokalt og utenlandsk.

Kalkulatoren har bl.a vært anvendt for Sjakk OL 2014 med en netto lokal ringvirkning på ca 80 mill. Tilsvarende tall for Bridge EM 2015 er ca 55 mill, Festspillene i Nord-Norge 14,7 og for Midnight Sun Marathon 8.4 mill.

Dersom du er interessert i å høre mer om kalkulatoren, ta kontakt med prosjektleder, [email protected]