Utsikt over Tromsø sett fra Fjellheisen.

Tromsø som bærekraftig reisemål

I arbeidet med å kvalifisere Tromsø for kvalitetsmerket som bærekraftig reisemål, trenger vi din hjelp. Si din mening om reiselivsutviklingen i Tromsø, og bidra til å gjøre Tromsø som reiselivsdestinasjon bedre.

Ordfører Kristin Røymo og reiselivssjef Chris Hudson

Delta i innbyggerundersøkelsen nå!

Reiselivet i Tromsø-regionen har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene, på godt og vondt, og det er lite som tyder på at det vil avta i nærmeste fremtid. Derfor er det ekstra viktig at vi har fokus på å bruke de ressursene vi har, og at vi bruker dem på en klok og bærekraftig måte. Visit Tromsø-Region har en visjon om at Tromsø skal bli en arktisk destinasjon i verdensklasse. Da er bærekraftig reisemålsutvikling eneste farbare veg. Derfor er det ekstra viktig for oss å høre nettopp dine erfaringer og vurdering av reiselivsnæringen i regionen.

- Reiselivet påvirker samfunnet sterkt. Tromsøværingene har nå mulighet til å komme med sine innspill og ideer, slik at vi kan sikre en positivt utviklingen av reiselivet, sier ordfører Kristin Røymo.

Visit Tromsø-Region har i samarbeid med Tromsø kommune laget denne undersøkelsen, og vi håper du vil ta deg tid til å svare på den. Alle som deltar er med i trekningen om tre aktivitetsgavekort fra Visit Tromsø på 1.000 kroner.

Her kan du delta i innbyggerundersøkelsen om reiselivet i Tromsø!

Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål» 
Bærekraftig reisemål er et nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge utarbeidet av Innovasjon Norge. Ordningen bygger på en felles standard med kriterier og indikatorer som destinasjonen må levere på. Standarden setter krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet, og utvikling. For at et reisemål skal få kvalitetsmerket for bærekraftig reisemål, forutsettes det at destinasjonen tar vare på natur, kultur og miljø. Destinasjonen skal også styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktig.

- Skal Tromsø bli en arktisk destinasjon i verdensklasse, må reiselivsnæringen vokse på lokalbefolkningens premisser, sier reiselivssjef Chris Hudson.

Bærekraftig reiseliv er et tema besøkende blir stadig mer bevisste, både nasjonalt og internasjonalt, og turoperatører etterspør og prioriterer destinasjoner og bedrifter som tar miljøansvar. Satsning på og prioritering av bærekraft, er derfor strategisk viktig for Tromsø kommune og for Norge som turistnasjon. 

Bærekraftig destinasjon i verdensklasse 
Visit Tromsø-Region startet prosjektarbeidet med å bli en bærekraftig destinasjon i 2017, og forventer å oppnå kvalitetsmerket i løpet av sommeren 2019. Bærekraftprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Visit Tromsø og Tromsø kommune, der medlemmer av Visit Tromsø og næringslivet, FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet i regionen er involvert. 

Resultatet av prosjektet bidrar til at Tromsø utvikles i bærekraftig retning i årene fremover. Da kan Tromsø profileres, selges og oppleves som en bærekraftig destinasjon. Dette bygger og styrker troverdighet og lønnsomhet knyttet til reiselivsnæringen lokalt og nasjonalt, men også i de internasjonale markedene som har høy bevissthet på miljø og bærekraft.  

Du er også hjertelig velkommen til å stikke innom oss i Tromsøs offisielle turistinformasjon i Tromsø Havneterminal på Prostneset om du har spørsmål om undersøkelsen, eller bare for en hyggelig prat om turisme i Tromsø. Her kan du også lese mer om bærekraft-prosjektet i Tromsø.

På forhånd tusen takk for at du hjelper oss med å gjøre Tromsø til et bærekraftig reisemål!

Delta i innbyggerundersøkelsen!

Les rapporten fra Menon om økonomiske effekter av reiselivet i Tromsø 2018

https://www.visittromso.no/no/baerekraft