Tromsø som bærekraftig reisemål

De siste årene har det vært en eventyrlig vekst innen reiselivet her i nord, og det er lite som tyder på at det vil avta i nærmeste fremtid. Derfor er det ekstra viktig at vi har fokus på å bruke de ressursene vi har, og at vi bruker dem på en klok og bærekraftig måte. Visit Tromsø-Region har en visjon om å bli «En arktisk destinasjon i verdensklasse», og vi vil videreutvikle reiselivet i regionen. Et riktig steg på veien er å bidra til at Tromsø blir et bærekraftig reisemål.

Både nasjonalt og internasjonal er bærekraftig reiseliv blitt noe som besøkende er mer bevisste på, og satsning på bærekraft er strategisk viktig for Norge som turistnasjon. 

Bærekraftig reisemål er et nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge utarbeidet av Innovasjon Norge, som bygger på en standard. Standarden setter krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet, og utvikling. For at et reisemål skal få kvalitetsmerket for bærekraftig reisemål forutsetter at destinasjonen tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier, og er økonomisk levedyktig.

Visit Tromsø-Region startet arbeidet med å bli en bærekraftig destinasjon i vår og er nå inne i forprosjektfasen for «Tromsø som bærekraftig reisemål». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Visit Tromsø og Tromsø kommune, der medlemmer og næringslivet, FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet i regionen kobles på. I løpet av august vil Visit Tromsø invitere til dialogmøter, der næringen får komme med innspill til hva som det må jobbes med for å bli et bærekraftig reisemål. 

Hensikten med prosjektet er at Tromsø skal dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser. Dette skal synliggjøre Tromsø som destinasjon og bygge troverdighet nasjonalt, men også i de internasjonale markedene som har høy bevissthet på miljø og bærekraft.  

 

https://www.visittromso.no/no/baerekraft