Pink sky over Tromsø
©Kari Schibevaag

Tromsø - et bærekraftig reisemål

Bærekraft er ikke lenger en trend, men en livsstil som omfavnes av stadig flere. I bærekraftig reiseliv arbeider man for at reiselivsnæringen skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister.

Tromsø er omringet av urørt arktisk natur som kan nåes minutter fra byen. Dyrelivet i arktiske strøk er skjørt og sårbart.

Her lever en lokalbefolkning som er stolte av og glade i byen sin, og naturen rundt.

Tilreisende til Tromsø er bevisste på dette, og vil gjerne å oppleve byen med god samvittighet. Stadig flere turister tar ansvar ved å reise grønt, og etterspør ekte lokale opplevelser av høy kvalitet.

Reiselivsbransjen i Tromsø har i flere år jobbet systematisk for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene, og med å finne bærekraftige løsninger i leveransen til gjestene. 

Men hva betyr det egentlig i praksis?
 

Innovasjon Norges nasjonale merke for bærekraftig reisemål 

Tromsø mottok i 2019 merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. 

Merket er et kvalitetsstempel for riktig jobbing over tid, og en «verktøykasse» som hjelper å styre reisemålet i en mer bærekraftig retning i fremtiden. 

Mange assosierer bærekraftig reiseliv med tiltak som skal redusere utslipp til luft og søppel i havet. Å ta vare på natur og miljø står sentralt her. Men det handler om mer. Reiselivet skal også bidra til lokal verdiskapning, trygge helårlige arbeidsplasser og at lokalsamfunnet fortsatt skal være et godt sted å bo, i dag og i fremtiden.

Innovasjon Norges merke bygger på internasjonale standarder og samsvarer med FNs 17 bærekrafts mål. Medlemmene av destinasjonsselskapet Visit Tromsø-Region har i første omgang valgt å strekke seg etter følgende 6 av disse målene:

Små og store tiltak i et langsiktig perspektiv

Å jobbe for et bærekraftig reiseliv er komplekst og krever kompetansebygging, god dialog og bredt samarbeid mellom mange aktører. Politikere, lokalbefolkning, destinasjonsselskap og næringsliv i Tromsø har hele veien vært involvert i prosessen, som startet allerede i 2017. Reiselivsstrategi for Tromsø kommune, hvor bærekraft er helt sentralt, ble vedtatt 2019. 

For reiselivsbedriftene har det blitt kjørt egne bærekraftkurs for å øke forståelsen av hvordan bærekraft og grønne strategier kan gjennomføres i både store og små bedrifter. 

Det er også gjennomført vertskapskurs for reiselivsbedrifter. Dette for at gjestene skal føle seg velkomne og godt ivaretatt, og for at de skal få nyttig informasjon og opplevelser av høy kvalitet på reisemålet.

Retningslinjene «Tromsø Cares» er utarbeidet av Visit Tromsø-Region og kommuniseres bredt ut i brosjyrer, nett og i sosiale medier. Alle gjester oppfordres til å ta hensyn under oppholdet i Tromsø.

Visit Tromsø-Region har initiert og deltatt i utviklingen av etiske retningslinjer for hvalsafari, en aktivitet i sterk vekst de siste årene. Dette bidrar til å minimere de menneskeskapte påvirkningene på hvalene, og hjelper leverandørene å ta riktige valg. 

Retningslinjer for nordlysturisme skal bidra til å ivareta gjestenes egen sikkerhet, sikkerheten til lokalbefolkningen og omgivelsene rundt oss, og til en mer bærekraftig bruk av byen og regionen. 

For cruiseturismen er det fokus på å koordinere, formidle og selge lokale aktiviteter og tilbud, og sørge for økt lokal verdiskapning. Cruisegjester er en viktig del av turiststrømmen til destinasjonen, og det er utviklet egne kriterier i tillegg til nasjonale standarder.
 

Arbeidet som aldri tar slutt

Tiltakene nevnt er noen av bidragene til stadig forbedring. Men å motta Merket som bærekraftig reisemål betyr allikevel ikke at destinasjonen ER bærekraftig

Arbeidet er ikke en stillstand, men et arbeid som aldri tar slutt. I spissen står en dedikert Tromsø kommune og en næring som tar ansvar for å styre reiselivsutviklingen i en forpliktende bærekraftig retning, slik at Tromsø blir enda bedre rustet i fremtiden. Tromsø skal forbli et attraktivt sted å bo for lokalbefolkningen, og et attraktivt reisemål for gjestene.
 

Hvordan kan du som gjest ta vare på Tromsø?

Visit Tromsø-Region oppfordrer deg til å spise kortreist mat, velge miljøsertifiserte overnattingstilbydere og aktivitetsleverandører, handle hos lokale butikker og følge retningslinjene «Tromsø Cares»

Retningslinjene handler blant annet om at du ikke skal etterlate deg unødvendige spor i naturen, respektere dyre- og planteliv, og ta hensyn til folks privatliv og privat eiendom. Da bidrar du til å bevare naturen i nord, og du opptrer på en slik måte at lokalbefolkningen vil ta godt imot deg.

På denne siden hjelper vi deg med å ta bærekraftige valg, og du en oversikt over grønne aktiviteter.

Du oppfordres også til å besøke Tromsøs offisielle turistinformasjon på Tromsø Havneterminal. Vertskapet vil gi deg tips til riktig bekledning, hjelpe deg å finne aktiviteten som passer deg best og gi deg generelle råd.

Dra gjerne på organiserte aktiviteter med guide når du besøker Tromsø. Da får du enda mer ut av opplevelsen og besøket.

Hjertelig velkommen til oss!

Del gjerne dine opplevelser og bruk #tromsocares og tag @visittromso.