Rock Carvings

Helleristninger

I Tromsøområdet er det foreløpig registrert to store områder med helleristninger. Disse er til dels tilrettelagt og lett tilgjengelige for publikum.

Alderen på helleristninger er ofte omdiskutert, men normalt knyttes alderen opp mot havets nivå i gitte tidsperioder eller typen ristninger.

Kun noen få av helleristningene rundt Tromsø er malt opp. For bedre å kunne se ristningene anbefales derfor å bruke sterke lommelykter for å lyse inn fra siden, tett inne ved berget. Man vil da også kunne se konturer av ristninger som ikke er malt opp. 

 

Rock Carvings

Skavberget (Hella) på Kvaløya har tre vertikale områder, hvorav ett felt (yngste) er lett tilgjengelig mens de to andre er inne på et privat område som er inngjerdet og avlåst. Det eldste (øverste) området antar man er fra ca 7000 f.Kr., mens det yngste feltet, som også er mer tilgjengelig, er fra ca 2600 f.Kr. Fordi helleristningene er på loddrette bergvegger, er de også synlige om vinteren.

Les mer om helleristningenen på Skavberget i Wikipedia 

På Tennes i Balsfjord er det to store områder med helleristninger i flere felt. Alderen er her satt til mellom 600 og 2500 f.Kr. Begge områdene ligger i nærheten av Tennes kirke og er godt tilrettelagt for besøkende, også rullestolbrukere. Feltene ligger i skrånende terreng og kan derfor være lite besøksvennlige om vinteren. 

Les mer om helleristningene på Tennes i Wikipedia (kun på engelsk)

 

Besøk helleristningene på Tennes

Rock Carvings