Tromsø 1890

Tromsøs historie

Tromsø har en rik historie som går ca. 11 000 år tilbake i tid. Her har vi trukket fram litt bakgrunnsinformasjon om byen som ble etablert i 1794, samt viktige år frem til i dag

Tromsø 1884 - Sunday afternoon

For ca. 11 000 år siden kom de første menneskene til Tromsøområdet. Vi vet dessverre lite om hvilken etnisk gruppering og språkgruppe de kan ha tilhørt. Samisk kultur går minst 3000 år tilbake. Fra ca år 200-400 er også skandinavisk språk og kultur til stede i Tromsøområdet, og fra 1700-tallet opplever Lyngen innvandring fra Finland. Fra rundt 1900 pågikk en sterk fornorskning i tidligere samiske og finske områder i Tromsø og Lyngen. Fra 1960-tallet var denne også ledsaget av sterk fraflytting fra distriktene.

Tromsø ble offisielt by i 1794, selv om den første kirken ble bygget allerede en gang mellom 1240 og 1250. Fra 1850-tallet var byen sentrum for ishavsfangsten i arktiske strøk. Tidlig på 1900-tallet opplevde byen å bli utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turistekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk, noe som var med på å gi byen tilnavnet Porten til Ishavet. I 1940 var Tromsø hovedstad i det frie Norge noen uker, og unngikk alvorlige krigsskader som den eneste byen i Nord-Norge. I årene etter 1960 har Tromsø opplevd en enestående vekst i befolkningen, noe som blant annet skyldes etableringen av institusjoner som Universitetet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt.

 

Pomor 1890-1900

Arkeologiske funn viser 11 000 år gammel bosetting.

1000 – 1200       
Skansen – festningsvollen bygges.

1240 -1250         
Første kirke bygges oppe på en gårdshaug. Kongelig kapell, ett av totalt 14 stk.

1308                     
Pavebrev gir mulighet for avlat, særlig knyttet mot Mariamesser.

1537                     
Kirkegodset ranes, med kongelig godkjenning.

1609                     
Hekseprosesser. Tre personer ble brent.

1717                     
Thomas von Westen klager spritsalget i Tromsø inn for kongen.

1787                     
Tollkontoret vedtas, og Finnmarkens amt erklæres som frihandelsområde. Handelsprivilegiene i middelalderen førte til sterk avhengighet av Bergen og Trondheim fram til 1789. Tromsø var et av utgangspunktene for handelsveien østover, og et viktig sted for Pomorhandelen.

1794                     
Bystatus og privilegier som kjøpstad.

1812                     
Slaget på Tromsø Red, «Pølsehavna» med engelskmennene (Napoleonskrigen).

1826                     
Seminaret (Lærerskolen) etableres. I dag en del av UIT Norges arktiske universitet.

1848                     
Tromsø Skibsverft etableres.

1861                     
Dagens lutherske og katolske domkirker bygges.

1871                     
Elling Carlsen finner leiren som Willem Barentz etablerte på Novaja Semlja.

1872                     
Tromsø Museum etableres. I dag en del av UIT Norges arktiske universitet.

1877                     
Macks Bryggeri etableres.

1894                     
Det «gamle» museet er ferdig til byjubileet (i dag Tromsø Kunstforening).

1901                     
Roald Amundsen kommer til Tromsø, kjøper Gjøa. Drar på Ishavet for fangst og oseanografiske undersøkelser om sommeren og får deretter Gjøa ombygd på Tromsø Skibsverft. Amundsen seiler sørover for videre klargjøring før starten på ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen i 1903.

1917                     
Geofysen, Vervarslinga for Nord-Norge etableres.

1927                     
Nordlysobservatoriet blir tatt i bruk.

1928                                     
Polarhelten Roald Amundsens siste avreise fra Tromsø. Han leder en fransk-norsk gruppe som forsøker å komme Umberto Nobiles ekspedisjon til unnsetning med flyet Latham.

1936                     
Veiforbindelsen gjennom Lavangsdalen til Innlandet blir ferdigstilt.

1940                     
Tromsø Radio og Simavik kraftstasjon bombes i april. I mai sendes 20 tonn gull fra Tromsø til England og i juni forlater konge og kronprins Tromsø for England. Tromsø er Norges hovedstad i 3 uker.

1944 - 1945        
Befolkningen i Finnmark evakueres sørover og Britisk flyvåpen senker det tyske panserskipet «Tirpitz» i Sandnessundet vest for Tromsøya. Tyske tropper fra Finnmark og Finland drar sørover.

1960                     
Tromsøbrua gir forbindelse med fastlandet.

1961                     
Fjellheisen åpner for trafikk.

1964                     
Tromsø Lufthavn åpnes.

1965                     
Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen) innvies.

1969                     
Storbrann ødelegger deler av den gamle trehusbebyggelsen i sentrum.           

1972                     
Verdens nordligste universitet, UIT, åpner i Tromsø.

1974                     
Sandnessundbrua til Kvaløya tas i bruk.

1987                     
Parkeringsanlegg inne i fjellet i sentrum.

1988                     
Tunnelforbindelse gjennom Tromsøya og under sjøen mellom Kvaløya og Ringvassøya.

1989                     
Pave Johannes Paul II besøker byen (3. juni).

1991                     
Nytt regionsykehus i Tromsø, UNN.

1994                     
Tromsø 200 år.  Undersjøisk tunnel mellom Tromsøya og fastlandet.

1998                     
Norsk Polarinstitutt og Polaria til Tromsø.

2005                     
Nybygg til Hålogaland Teater ferdig.
Mandela-konserten, 46664 – Arctic. Tromsø blir utnevnt til verdens første 46664 ambassadørby.

2014                     
Olympisk mesterskap for første gang arrangert i Tromsø, Sjakk OL 2014.