Important information to activity suppliers in tourism

Informasjon til aktivitetsleverandører vedrørende koronasmitte

Tromsø kommune og myndighetene for øvrig trenger bistand fra alle virksomheter og enkeltpersoner for hindre videre smitte av korona. Dette innebærer etterlevelse av forskrift om karantene, samt at det fokuseres på håndvask, renhold og avstand på minst en meter mellom alle personer til enhver tid. Politiet har myndighet til å iverksette sanksjoner for de som ikke etterlever bestemmelsene.

Betydning for din virksomhet
For de som leverer aktiviteter i reiselivet betyr den nye forskriften at det ikke kan leveres turer, produkter eller opplevelser til personer som er i karantene. Dette betyr at alle turer med personer som har ankommet Norge etter 27. februar må kanselleres. Bestemmelsene gjelder fra dags dato og frem til forskriften oppheves.

I henhold til retningslinjene for smittefare bør alle aktiviteter for reiselivsvirksomheter stanses øyeblikkelig.
Tromsø kommune setter pris på deres forståelse og hjelp i denne krisesituasjonen. Retningslinjene fra myndighetene oppdateres forløpende, så vi ber alle om å være oppmerksom.

Tromsø kommune viser til forskrift om karantene vedtatt i statsråd 13. mars 2020. Forskriften har flere bestemmelser som rammer reiselivsbedrifter, og kommunen forutsetter at alle virksomheter setter seg inn i forskriften og etterlever denne. Noen av punktene i de nye reglene som er gjeldende fra 13. mars 2020 er:

  • Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
  • Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge.
  • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

Tromsø kommune viser også til tidligere råd om karantene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som fortsatt er gjeldende:

  • Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i karantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at hvis en kom fra utlandet utenom Sverige og Finland etter torsdag 27. februar, gjelder karantenen 14 dager fra ankomstdagen
  • Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i karantene i 14 dager

Med hilsen 

Kommuneoverlegen 
Tromsø kommune

 

Tromsø kommune logo

 

Brev fra kommuneoverlegen i nedlastbar versjon (pdf)