Turvognløyver og fritak for løyve

Er det på tide for din bedrift å fornøye turvognløyven, eller kanskje søke om løyvefritak? Her finner du informasjon og fremgangsmåte for å søke.

For å drive transport mot betaling kreves det løyve fra det offentlige. For å få løyve kreves det at man har kompetanse, vandel og bankgaranti etter bestemte regler i Yrkestransportloven med forskrifter. Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte behovsprøvde løyver og løyvefritak. Behovsprøvd betyr at fylkeskommunen vurderer antall løyver etter behovet i markedet.

Fritaket er opprettet for at små aktivitetsleverandører skal kunne frakte besøkende ut i regionen på ulike aktiviteter. På denne måten skal de kunne slippe å søke om turvognløyve.
Gjelder kjøretøy for inntil 9 personer (inkl. sjåfør)
Fritak for løyve er behovsprøv 
Max. 2 fritak per bedrift. Grunnen til dette er at dersom noen søker om flere enn 2 fritak for løyve så anses dette som en stor bedrift og de må da søke om turvognløyve.
Fritaket varer i opptil 2 år (vanlig er å gi ut 1 år av gangen)
Fritaket for løyve og kjøreseddel må ligge i bilen som brukes i forbindelse med aktiviteten til enhver tid. Kjøreseddel blir utstedt av politiet. Kjøreseddelen er rettet til den enkelte sjåfør. 
Fritaket for løyve er ikke registret på bilen eller en enkelt person. Det er registret på firmaet.
 
Søknadsprosessen: 
Sende inn diverse dokumenter:
Skatt og kemner
Firmatest
Konkursregister
Bankgaranti: 81.000 kr for løyve nr. 1, og 43.000 kr for løyve nr. 2
 
 
Turvognløyve:
Samme søknadsprosess som for løyvefritak, men søknaden skal sendes til Statens Vegvesen. I tillegg til at dokumentasjonen må være i orden, må selskapet ha gjennomført et løyvekurs.
Pris for selve løyvedokumentet: 3400 kr
 
Unntak:
Overnattingssted har lov til å kjøre egne gjester fra sitt ankomststed og til overnattingstedet. 
Har du spørsmål om fritak for løyve? Se kontaktinformasjon på Troms Fylke sine hjemmesider
Har du spørsmål om turvognløyve? Kontakt Statens Vegvese på e-post