Fullmåne over Tromsdalen

Økonomiske effekter fra reiselivet i Tromsø

Analysen Menon har gjort viser at Tromsø kommune har i overkant 1,2 millioner gjestedøgn i 2017. Dette betyr at disse gjestedøgnene samlet står for et reiselivsrelatert forbruk i Tromsø på rundt 2,3 milliarder kroner i 2017. Dette bidrar til å sysselsette 2600 personer i regionen. Dette utgjør hele 10% av alle ansatte i Tromsø kommune.

Harrieth Willassen i Tromsø havn, Chris Hudson i Visit Tromsø og Magne Amundsen i Tromsø kommune.

På oppdrag fra Visit Tromsø og Tromsø kommune har Menon economics gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Tromsø. Analysen er todelt der del 1 ser på utvikling i nøkkeltall hos bedriftene i reiselivsnæringen, mens del 2 beregner det totale økonomiske bidraget fra tilreisende. I tillegg er det gjennomført en grundigere analyse av cruiseturismen i Tromsø. 

Her finner du hele rapporten om hvilke økonomiske effekter og ringvirkninger reiselivet har på Tromsø. 

Her finner du hele rapporten fra Menon (pdf). 

 

Les mer her om Tromsø som bærekraftig reisemål, og delta i innbyggerundersøkelsen for Tromsø.