Om oss

Visit Tromsø-Region AS skal gjennom målrettet markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til Tromsø og regionen rundt, samt bidra til økt omsetning for våre samarbeidspartnere.

Virksomheten

Visit Tromsø-Region er fellesmarkedsfører for reiselivsbedrifter i Tromsø-region, som sammen jobber med merkevarebygging av Tromsø som attraktivt reisemål. Selskapet arbeider for å styrke disse bedriftenes konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene kurs/konferanse og ferie/fritid. Selskapet skal gjennom systematisk og profesjonell markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre samarbeidspartnere.

Selskapet drifter Turistinformasjon i Tromsø.

Visit Tromsø-Region ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner for reiselivsaktører og det offentlige i utvikling av Tromsø som reisemål.

Fakta

Visit Tromsø-Region AS ble stiftet i 2009 og er et destinasjonsselskap for over 200 foretak tilknyttet reiseliv i Tromsø kommune og kommuner utenfor Tromsø. Forretningskontor er i Tromsø sentrum.

Selskapet er eid av Tromsø Kommune og næringsaktører tilknyttet Tromsø. Følgende aksjonærer eier mer enn 5% aksjene i selskapet:

Tromsø Kommune, 16,67 % eierandel
Lyngsfjord Adventure AS, 16,67 % eierandel
Tromsø Havn KF, 16,67 % eierandel
Rica Hotels Tromsø AS, 13,94 % eierandel
Grand Easy Living North AS, 9,70 % eierandel
Tromsø Travel Hotel AS, 6,97 % eierandel
Sommarøy Arctic Hotel AS, 6,97 % eierandel

Kontakt oss?