Nordlyset skal fortsatt danse over Tromsøregionen

Tromsø og Nord-Norge ligger under nordlysovalen, og vil derfor ikke bli påvirket av solens sykluser. Området vil oppleve like mye nordlys som tidligere år, og her er forklaringen.

Nordlyset på topp

De siste vintersesongene har nordlysturismen vært rekordhøy, og godt innpakkede turister fra hele verden, med blikket klart rettet mot himmelen, er blitt et vanlig skue i det nordnorske vinterlandskapet. Sosiale medier har glødet av dansende, grønt lys.

I Nord-Norge er det nordlys nesten hver kveld, men for å kunne se nordlyset er det er viktig at det er mørkt, ingen lysforurensning og klar himmel.

Hva sier nordlyseksperten?

Noen har uttalt at nordlyset snart er over for denne gang, siden solen er på vei inn i en roligere fase. Solens aktivitet opptrer i 11-års sykluser, og hadde et klimaks i 2013-14. Vi har bedt nordlysforsker Truls Lynne Hansen ved Nordlysobservatoriet i Tromsø om å forklare mer omkring dette.

Vil dette bety at Nord-Norge vil oppleve mindre nordlys i årene som kommer?

Ikke i det hele tatt! Et klimaksår for nordlyset betyr bare at nordlyset også kan observeres i områder lenger sør enn Nord-Norge. Nord-Norge ligger under nordlysovalen og vil derfor ikke bli påvirket av dette. Forskere i Nord-Finland, nær den norske grensen, har målt det faktiske nordlysutbruddet gjennom mange 11-års sykluser, og har ikke funnet sammenheng mellom disse syklusene og hva man faktisk ser når man ligger under nordlysovalen., forklarer Lynne Hansen.

Så for gjester som reiser til Nord-Norge, vil de ha en fair sjanse til å se nordlyset?

Å ja! Sannsynligvis like mye som før. Da den kjente britiske journalisten Joanna Lumley besøkte Tromsø i 2008. skjedde det omtrent på det laveste punktet av syklusen, og hun så mye nordlys. Et solfanger klimaks betyr at nordlyset kan observeres på lavere breddegrader, kanskje så langt sør som i Middelhavet. Det kan da bare bli sett en eller to ganger per solmaksimum, og det vil ta 11 år før en ny mulighet dukker opp.

Eller de kan besøke Nord-Norge hver vinter i stedet?

Ja! Både Nord-Norge og andre steder langs nordlysbeltet som Island, deler av Canada og Alaska vil sannsynligvis se like mye nordlys som før.

Nord-Norge i hjertet av nordlysovalen

Nordlysovalen eller nordlysbeltet strekker seg langs kysten av hele Nord-Norge. Fordi dette lyset er «fanget» av magnetiske felter på jorden, er fenomenet oftest sett i nærheten av nord- og sørpolen, og på grunn av magnetstrukturen danner lyset en ring eller en oval rundt hver av polene. Slik oppstår nordlys (Aurora Borealis) og sørlys (Aurora Australis).

 

Og hva sier soleksperten?

Mike Lockwood, professor i romfysikk fra University of Reading, har tidligere fortalt BBC at han tror det er en betydelig sjanse for at solaktiviteten kan avta.

Men hva vil dette bety for nordlyset?

Vi kan ikke være helt sikre, starter Mike Lockwood. Men i dag ligger nordlyset over Nord-Norge i rolige tider, og det vandrer bare sørover i perioder med stor solaktivitet. Når nordlyset en sjelden gang opptrer lenger sør, er det både svakere og mindre dynamisk enn det man opplever i nord selv i rolige perioder. Å oppleve nordlyset i sørlige deler er altså ikke like imponerende eller hyppig som det er i Arktis. I rolige perioder på solen, ligger nordlyset rundt polarsirkelen og dermed i Nord-Norge.

Det er i hovedsak to faktorer som gjelder; det ene er at solstormer generelt vil avta en periode, det andre er at nordlyset likevel vil ligge over Nord-Norge. Dette betyr at folk må reise mot nord for å ha sjansen til å se det spektakulære nordlyset, forklarer Lockwood.

Fakta: Hva er nordlys?

Nordlyset er et naturlig lysfenomen som oppstår på himmelen spesielt i arktiske og antarktiske strøk (sørlys). Det er forårsaket av en kollisjon mellom ladde partikler med atomer i stor høyde i atmosfære. "Aurora Borealis", er det internasjonale navnet på nordlys.

Nordlyset er skapt av solen. Elektrisk ladede partikler blir slynget fra overflaten av solen i kjølvannet av kraftige solstormer. Noen av disse partiklene går mot jorden, og når de nærmer seg planeten, vil et magnetfelt lede partiklene mot nord- og sydpolene. I et ringformet mønster rundt de magnetiske polene, treffer partiklene de øvre lag av atmosfæren. Dermed frigjøres energi som lys som vi kan se fra jorden. Prosessen her er den samme som forekommer inne i et lysstoffrør. Nordlyset som vi ser ligger vanligvis på en høyde på rundt 100 km over jordoverflaten.

 

Kilde: Nordnorsk Reiseliv