Parking in Tromsø

Parkering i Tromsø sentrum

Parkeringsmulighetene i Tromsø sentrum varierer mellom parkering langs gata, utendørs parkeringsplasser og parkering innendørs eller i tunnel. Det finnes ingen gratis parkeringsplasser i sentrum på dagtid hverdager, men noen gratisplasser på kveldstid og i helgene. Ulike regler gjelder for ulike parkeringssoner, så legg merke til individuell skilting.

Gateparkering

Parkering langs gatene er kun tillatt på plasser hvor er merket med offentlige trafikkskilt. Tidsperioden for når avgift skal betales og maks P-tid står oppgitt. Lengste tillatte P-tid er som hovedregel 1 eller 2 timer. Noen steder er det avgift hele døgnet. Parkering må forhåndsbetaltes i billettautomater. De fleste automatene tar kredittkort.

Parkeringsplasser utendørs

Som ved gateparkering, må man følge avgiftstiden som vises på skilt. Parkeringsplassene har oftest litt lengre P-tid enn gateparkering.  

Tunnelparkering

I Tromsø har vi også parkeringsplasser i tunneler med inngang ulike steder i sentrum. Her benyttes et automatisk bomsystem, og du kan parkere så lenge du vil. Du betaler etter hvor lenge plassen benyttes. Betaling kan gjøres på flere måter. En mulighet er å få billett ved innkjøring som du benytter i betalingsautomat før du avhenter bilen. Den samme billetten benyttes i bommen ved utkjøring.

Betaling kan også gjøres i bommen ved innkjøring og utkjøring ved bruk av kredittkort eller forhåndsbetalt parkeringskort. Ingen billett blir utskrevet.

 

Parking

Bobil

Plasser for bobiler tilbys av Tromsø Camping. Det finnes ellers ingen spesifikke parkeringsplasser for bobiler i Tromsø. Bobiler kan parkeres på alle parkeringsplasser dersom den passer innenfor markert område. Anbefalte parkeringsplass er Tromsø Camping.

Tromsø Camping har mulighet for tømming av kjemikalietoalett.

Motorbike

Motorsykler

Det er parkeringsplasser reservert for motorsykler ved Rådhuset i Grønnegata.

Turistbusser

Parkering over natt er mulig på avgiftsplass ved Nansenplass og avgiftsplass sør for Polaria (HT-plassen).

Bøter

Bøter blir utskrevet hvis billetten ikke er riktig plassert, hvis forhåndsbetalt periode er utløpt, eller hvis billett ikke er utskrevet. Brudd på parkeringsreglene kan også medføre at bilen bil tauet vekk.

Mer informasjon om parkering, finnes på tromso-parkering.no/parkering