Press release photo
©Rebecca Skoog

Ny innbyggerundersøkelse: Visit Tromsø vil ha ditt syn på turismen!

Er det for mange turister? Legger de igjen for lite penger? Hvordan påvirker turismen bolyst og livskvalitet? Dine svar skal hjelpe reiselivet i Tromsø å gjøre riktige og kunnskapsbaserte valg i videreutviklingen av destinasjonen.

-Tett dialog med lokalbefolkningen står sentralt i vårt arbeid med bærekraftig reisemålsutvikling, sier Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø.

Nå inviteres innbyggerne i Tromsø nok en gang til å delta i en undersøkelse for å kartlegge lokalbefolkningens holdninger til turismen. Det er Visit Tromsø som har initiert og utviklet undersøkelsen, i nært samarbeid med NordNorsk reiseliv.   
Visit Senja, Visit Lyngenfjord og Sápmi Næringshage gjør samme undersøkelse i sine geografiske nedslagsfelt. 

Helle er spent på hva lokalbefolkningen synes om turistvolumet, og hva de mener er turismens positive og negative sider. Er det noen steder de mener vi har gått over naturens tåleevne, og hva tror de om reiselivet post covid-19?

-Kartleggingen blir en viktig temperaturmåling, og vil gi oss verdifull informasjon som vi skal bruke videre i vårt utviklingsarbeid. Dette til felles beste for både fastboende og gjester, sier hun. 

I Visit Tromsøs nye strategi står bærekraft og grønne løsninger sentralt. Destinasjonsselskapet har et ambisiøst mål om at Tromsø skal være Norges ledende destinasjon innen bærekraftig reiseliv. I 2019 fikk Tromsø merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge, for systematisk god jobbing over tid. Merket er en forpliktelse til å jobbe med bærekraft.

-En viktig del av vår jobb som samfunnsaktør er å sørge for at turismen gir positiv effekt for lokalsamfunnet, med minst mulig negativt fotavtrykk, og høyest mulig lokal verdiskapning, sier Helle.    
NordNorsk Reiseliv (NNR), på sin side, synes det er positivt at Tromsø setter seg høye mål med å utvikle reiselivet i en bærekraftig retning. 

-I framtiden vil god innsikt både fra gjester og innbyggere føre til konkurransefortrinn, og NNR er glade for å kunne bidra med dette. Dessuten er det bra at vi kan gjennomføre slike undersøkelser i samarbeid mellom flere destinasjoner da det gir synergieffekter, sier Agnete Stensland, innsiktsansvarlig i NNR.

Forrige gang Visit Tromsø gjennomførte innbyggerundersøkelse i 2019 kom det frem at hele 80% av befolkningen var positive til reiselivet i Tromsø. Reiselivssjef Helle håper at innbyggerne fortsatt opplever utviklingen som positiv.

- Innbyggernes meninger og trivsel er viktig for oss, og vi håper så mange som mulig vil bidra i utviklingen vår destinasjon, sier hun.

Ønsker du å bidra? Gi dine svar her!

 

Eller bruk QR-kode:

QR-kode innbyggerundersøkelse

 

 

 

 

 

 

Det tar bare noen minutter, og din identitet holdes skjult. 

På forhånd takk for ditt bidrag!