Orcas in Skjervøy in winter

Dykking og svømming med hval

Dykking og svømming med hval er frarådet og her følger tilleggsinformasjon gjeldende for Tromsø-regionen.

 • Dykking i nærheten av hval, særlig de som jakter/beiter, er risikofylt. Dyrene har fokus på spising og de er muligens ikke oppmerksom på personer i vannet. Når det er flere aktive hvaler innen samme område kan det være økt fare for mennesker på grunn av at hvalene konkurrerer om maten. Denne konkurransen øker når forskjellige hvalarter beiter på samme byttedyr. Det er en stor utfordring å vurdere faren for mennesker i slike situasjoner. For eksempel knølhval raser rett opp i grupper i høy fart under boble-nett beiting samt igjennom beiteballer laget av spekkhogger. Personer i vannet i slike situasjoner er i kollisjonsfare med hurtigsvømmende storhval.
 • Dykking i områder med hval kan forstyrre deres aktiviteter. Forstyrrelser av deres beiteaktiviteter minker effektiviteten og dermed også deres overlevelsespotensial. Dette er neppe et fengende kommersielt argument, men for miljømessig bevisste turister kan det bety valg av en annen operatør eller spredning av dårlige omtaler.
 • Det er potensielt farlig for mennesker å være i vannet i dette området i løpet av vinteren grunnet værforholdene. Dykkerskolene er veldig forsiktig med å ta elever ut på dypt vann i slike forhold, selv i fravær av hval. Dette vil kun skje etter å ha sjekket kundenes evner enten gjennom sertifisering eller direkte trening og i alle fall under tett oppfølging av erfarent personell.
 • Det er ytterligere fare ved dykking tilknyttet andre båter som ikke respekterer dykkerflagget. Det har blitt observert at fartøy ikke respekterer den obligatoriske fartsbegrensingssone og ikke reduserer hastigheten i nærheten av dette område samt at svøm-med-hvaler båter har kommet tett på hval og har sluppet folk i vann uten hensyn til avstanden til andre fartøy. Disse forseelser er farlige for mennesker og dyr.
 • I forbindelse med dykking skal det alltid være en erfaren dykker i vannet og erfarent mannskap ombord som er i stand til å utføre livreddende førstehjelp og organisere nødevakuering av en potensielt skadet dykker.
 • Har noen sjekket hvilke krav forsikringsselskapene faktisk stiller til operatører med dykkeraktiviteter? Er det noen som sjekker at dykkerne selv har forsikring i ulykkestilfelle, enten på grunnlag av normal dykking i disse farvannene eller ved kontakt med dyr eller båt?
 • Hvis en alvorlig ulykke skulle inntreffe kan det få svært alvorlige konsekvenser for ryktet til hvalsafaribedriften, destinasjonen og hele bransjen.
 • Dykkeaktiviteter nødvendiggjør en begrensning av antall mennesker i vannet til et par stykker, noe som reduserer den økonomiske verdien i forhold til vanlig hvalturisme fra båt.
 • Dykkeaktiviteter nødvendiggjør en begrensing av antall båter per situasjon til 1 (versus 3 for hvalsafari fra båt).
 • Vær og bølgeforhold, inkludert begrenset sikt i havet, innebærer at korte dykke-prosjekter ofte har liten sannsynlighet for å være vellykket.
 • Båter som avskjærer hvalenes kurs for å gjøre det lettere for en person å se noe i vannet utgjør en alvorlig direkte forstyrrelse for dyret.
 • I denne linken kan du lese våre generelle retningslinjer for hvalsafari.

 

Retningslinjene støttes av:

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Tethys Research Institute

OceanCare

WDC - Whale and Dolphin Conservation

Retningslinjene er skrevet av:

Acquarone, Mario
Chair of Council of the European Cetacean Society (www.europeancetaceansociety.eu/) and Researcher, Department of Arctic and Marine Biology, UiT The Arctic University of Norway

Baker, Russell
Behavioural Consultancy, FB: Learning From Whales

Bertella, Giovanna
Associate Professor, School of Business and Economics, UIT the Arctic University of Norway