Reinkappkjøring i Tromsø_Truls Tiller

Verktøykasse

Verktøykassen gir deg mange tips og oversikter som kan være nyttige for ditt arrangement! Her finner du blant annet lister over nyttige ressurser, kontaktpunkter, tilskuddsordninger, profileringsflater, utstyr, samt mal for søknad om sponsormidler.

Nyttige ressurser for arrangører:

Her finner du en oversikt over knutepunktfestivaler, etablerte arrangører i Troms og andre ressurser som kan være til hjelp.

 

Sentrale kontaktpunkter og godkjenninger:

Denne listen gir deg nyttig informasjon om hvor du bør henvende deg og evt. søke ulike tillatelser når du skal gjennomføre et arrangement (kommunale og andre etater).

 

Tilskuddsordninger:

Her finner du en oversikt hvor du kan søke finansiell støtte til ditt arrangement.

 

Profileringsflater:

Her finner du tips til hvilke flater i byrommet som kan benyttes til å profilere ditt arrangement (innendørs, utendørs og digitalt).

 

Tilbydere av utleieutstyr og tjenester i Tromsø og omegn:

Nyttig oversikt som viser hvor du kan leie bl.a. teknisk og annet utstyr, kjøretøyer, lokaler og mobile bygg, mat og drikke, samt sikkerhet og vakthold.  

 

Produksjonsplan og fremdriftsplan:

Her finner du tips om hva en arrangør bør tenke på i planleggingen av et arrangement, i hvilken rekkefølge oppgavene skal prioriteres og hvordan de bør løses?

 

Prosjektbeskrivelse:

En god prosjektbeskrivelse er viktig for egen styring og gjennomføring, men også når du skal søke om støtte til ditt arrangement. Her finner du et forslag over punkter du bør ha med i en prosjektbeskrivelse, men det er viktig at du skriver en beskrivelse som passer til ditt prosjekt.

 

Hvordan søke sponsormidler?

Her finner du tips og sjekkliste med hva du bør tenke på når du skal søke om støtte til ditt arrangement.