Panoramic view of Ersfjorden on Kvaløya Tromsø
©Vegard Stien

Allemannsretten

Allemannsretten er selve grunnlaget for friluftslivet i Norge, og gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har alle lov til, så lenge man tar hensyn til naturen, dyr og privat eiendom. 

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark. Store deler av Norge består av utmark, som kan være skog, fjell, myr og kystområder. Innmark derimot, er en vanlig betegnelse på dyrket mark, beiteområder, gårdsplasser, hustomter og industriområder. Her gjelder ikke allemannsretten. 

Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. 

Her er noen nyttige lenker om den norske allemannsretten: 

Visit Norways artikkel «Fribillett under ansvar» om allemannsretten.

Vilt- og viltforvaltning Tromsø kommune.

Gode friluftstips fra Ishavskysten friluftsråd.

Turtips fra Tromsø kommune.

Friluftsportalen inatur med særlig fokus på jakt og fiske.