Humpback whales in winter in Skjervøy

Retningslinjer for hvalsafari i Tromsø

Økningen i antall båter og aktiviteter tilknyttet hvalsafari, samt potensielt forventet økning neste sesong, har ført til forespørsler om retningslinjer både fra lokalsamfunn og operatører. Disse retningslinjene har blitt samlet for å gi umiddelbar støtte til operatører og båtbrukere i å planlegge passende aktiviteter for den neste hvalsafarisesongen.

Noen av naturfenomenene man ser i fjordene er unike og av vitenskapelig interesse. Sameksistensen av knølhval, finnhval og spekkhoggere under beiting skiller seg fra atferd observert andre steder tidligere. Enkelte dager kan det være for få hvalgrupper som egner seg til observasjon, og disse er ofte begrenset til små vannområder. I tillegg er ikke alltid forholdene slik at det er trygt og behagelig å drive hvalsafari.

I fravær av spesifikke love og regler oppfordrer vi både kommersielle og ikke-kommersielle hvalsafariaktører å overholde følgende retningslinjer som er utviklet etter ønske fra av lokalbefolkning, kommersielle aktører og media.

Disse retningslinjene er ikke ment som hindring for kommersielt utnyttelse i form av hvalsafari. De representerer den "beste praksis" for en bærekraftig og langsiktig utnyttelse som minimerer de menneskeskapte påvirkningene på dyrene. Disse retningslinjer kan forbedres.

*Alle hvalarter er referert til som "hval" i disse retningslinjene, selv om noen arter er kalt "delfin" eller "nise".

Retningslinjer for hvalsafari fra båt

Vi erkjenner relevansen av arbeidet gjort andre steder, spesielt for arktiske farvann, især av AECO og Norsk Polarinstitutt. Vi har bevisst tatt med noe innhold fra disse, samt noen forslag og beskrivelser offentliggjort av Ocean Sounds.

 • Både kommersiell og privat hvalsafarioperatører må ha en forståelse av hvalens atferd og disse retningslinjene. Det å forstå hvalens atferd i fjordene hjelper operatører å følge retningslinjene og å informere passasjerene.
 • Kommersielle hvalsafarioperatører oppfordres til å inkludere utdanningsprogram i sine turer, fremheve det marine miljøets sårbarhet og oppfordre til respekt, miljøvennlige holdninger og atferd.
 • Operatører oppfordres til å bruke båtenes fulle kapasitet og å bruke den største av båtene sine med hensikt til å redusere det totale antallet båter som observerer hval til enhver tid.
 • Vi anbefaler at maksimum 3 båter observerer hval samtidig i enhver situasjon, for hvalenes skyld og også for å forsterke "villmarksopplevelsen".
 • Båter oppfordres til å samarbeide hvis det er flere båter i enkeltsituasjoner, for eksempel ved å avtale tid per båt per situasjon til å vare maksimalt 30 minutter. Båter som venter på sin tur bør forbli 500m unna hvalen der det er mulig, eller på en hensiktsmessig avstand fra situasjonen.
 • Turer oppfordres til å vare maksimum 3 timer, tatt i betraktning de korte vinterdagene, antall båter på sjøen, og kundenes eksponering til kulde.
 • Båtene bør ha ombord både skipper og utkikk/guide. Flere øyne på sjøen for enkel spotting (samt holde avstand fra) hvilende hval og småbåter, spesielt i dårlige lysforhold.
 • Hold lav hastighet i nærheten av hval, farten bør være lavere enn 5 knop når man er nærmere enn 300 meter, og man bør alltid nærme seg fra siden og litt bakfra.
 • Manøvrer båten parallelt med hvalenes kurs. Unngå å komme rett bakfra eller rett forfra fordi hvalen kan føle seg jaget. Kryss heller ikke hvalenes bane.
 • Hold minimumsfart innen 100m avstand og tomgangsfart innenfor 50m avstand fra hvalen.
 • Vær stille. Hval kan noen gang nærme seg båten, noe som er ok, men hold motoren i tomgang og bare gjenoppstart seilasen hvis hvalen har forlatt området. Slå av motoren om mulig.
 • Unngå kraftige akselerasjoner / endringer i båtens kurs. Hval vil ikke alltid reagere raskt nok når de blir overrasket. Plutselig girskifte og reversering produserer urovekkende undervannsstøy fra motoren.
 • Man kan identifisere hvilende hvaler ut fra det regelmessige pustesmønsteret i samlede grupper, samt at de ligger stille eller beveger seg meget sakte ved overflaten før dykking. Hold avstand fra hvilende hvaler!
 • Hval som spiser blir lett forstyrret. Unngå å komme for nær. Slå av sonar / ekkolodd i nærheten av slike situasjoner.
 • Båter bør ikke omringe hvaler eller begrense deres bevegelsesfrihet.
 • Under ingen omstendighet skal man forsøke å tiltrekke seg hval eller berøre den, eksempelvis ved hjelp av foring, lyd- eller lyseffekter.
 • Dersom hvalen viser tegn til stress eller unngåelsesatferd tross disse retningslinjene, forlat området og hvalen. Unngåelsesadferd kan innebære at en hval stadig skifter retning eller hastighet eller gjør lange dykk for å unngå båter.
 • Gi forskningsfartøy plass til å arbeide. Operatører bør også oppfordre kundene til å dele bilder og observasjoner med forskere.
 • Fiskere er også brukere av disse fjordene og bør respekteres i den økende båttrafikken.
 • Her kan du lese om våre retningslinjer for dykking og svømming med hval

 

Retningslinjene er utarbeidet av:

Acquarone, Mario

Chair of Council of the European Cetacean Society (www.europeancetaceansociety.eu) and Researcher, Department of Arctic and Marine Biology, UiT The Arctic University of Norway

Baker, Russell

Behavioural consultancy, FB: Russell Baker - Learning from Whales

Bertella, Giovanna

Associate Professor, School of Business and Economics, UiT The Arctic University of Norway

 

Tilsluttes av:

OceanCare

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Tethys Research Institute

WDC - Whale and Dolphin Conservation