Ansatte i Visit Tromsø smiler

Dette er Visit Tromsø-Region

Visit Tromsø-Region AS (VTR) ble etablert i 2009, og er et av Norges største destinasjonsselskaper med over 200 samarbeidspartnere tilknyttet reiseliv i Tromsø kommune og kommuner utenfor Tromsø. Samarbeidspartnerne er fra alle bransjer i reiselivsnæringen: Overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling.

Visit Tromsø-Region AS (VTR) ble etablert i 2009, og er et av Norges største destinasjonsselskaper med over 200 samarbeidspartnere tilknyttet reiseliv i Tromsø kommune og kommuner utenfor Tromsø. Samarbeidspartnerne er fra alle bransjer i reiselivsnæringen: Overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling. 

Visit Tromsø-Region har 24 ansatte, 10 faste og 1 lærling, og drifter Tromsø-regionens offisielle turistinformasjon. Våre kontorer er lokalisert i Storgata 83, midt i hjertet av Tromsø. 

Vår visjon er at reiselivet i Tromsø-regionen skal, med Visit Tromsø-Region i spissen, være et uunnværlig strategisk verktøy for å bygge gode lokalsamfunn med varige og trygge arbeidsplasser, økt trivsel og inntekter til felleskassa. Selskapets overordnete mål og mandat er å styrke den lokale verdiskapningen i regionen og legge til rette for en konkurransedyktig, bærekraftig helårsdestinasjon som er attraktiv for både besøkende og innbyggere. 

Det skal gjøres gjennom:

 • å utvikle destinasjonen Tromsø-regionen i en mer bærekraftig retning.
 • å sikre økt kvalitet, konkurranse- og leveransedyktighet og attraksjonskraft på destinasjonsnivå.
 • å tilrettelegge for høy, lokal trippel verdiskaping i Tromsø-regionen og på de destinasjonene selskapet til enhver tid måtte ha som eksterne kunder. 
 • å bidra til god kommunikasjon mellom aktørene på destinasjonen og mellom egen destinasjon og eksterne partnere i reiselivet.
 • å være en god samarbeidspartner for både kommunen(e), de kommersielle reiselivsaktørene (eierne og medlemmene), innbyggerne og de besøkende.

 

Fakta

Selskapet er eid av Tromsø Kommune og næringsaktører tilknyttet Tromsø. Følgende aksjonærer eier mer enn 5% aksjene i selskapet:

 • Tromsø Kommune, 16,7% eierandel
 • Lyngsfjord Adventure AS, 16,7% eierandel
 • Tromsø Havn KF, 16,7% eierandel
 • Scandic Hotels Tromsø AS, 13,9% eierandel
 • Grand Easy Living North AS, 9,7% eierandel
 • Tromsø Travel Hotel AS, 7% eierandel
 • Sommarøy Arctic Hotel AS, 7% eierandel