Tromsø bridge in winter with the Arctic Cathedral in the background

Veiforhold i Tromsø og regionen

Veiforholdene i Nord-Norge kan være veldig annerledes enn resten av Norge. I nord er det lange avstander mellom byer og tettsteder, og det er mange smale veier som ofte følger fjordene i kystområdene.

Oppdatert informasjon om veier og kjøreforhold finnes på Statens Vegvesens nettsider.

Du kan også få opplysninger om veiforhold over telefon:

Fra norsk telefon: ring 175

Fra utenlandsk registrert telefon: ring +47 815 48 991

Kjøring på vinterveier

Å kjøre på Tromsøs vinterveier krever ekstra forsiktighet og forberedelse. Veiene kan være glatte, og forholdene kan være krevende, så det er viktig å tilpasse kjørestilen din deretter for en trygg reise. Å kjøre på egenhånd om vinteren for å jakte på nordlyset har blitt en stadig mer populær måte å dra på nordlysjakt på i Nord-Norge. I nord må alle biler ha vinterdekk på fra 15. oktober til 1. mai. Du må kjøre i tråd med forholdene, da været og veiforholdene her kan endre seg svært raskt. Sjekk alltid vær- og veimeldinger før du drar, kjør i redusert hastighet, og oppretthold en trygg avstand til andre biler for å sikre en trygg og fin reise gjennom Tromsøs vinterlandskap.

Raske vintertips

  • Hold god avstand til kjøretøy foran deg.
  • Senk farten i svinger og kryss.
  • Ha med ekstra vinterklær i bilen i tilfelle du blir stående fast.
  • Ha med en liten spade i tilfelle du blir stående fast i en snøfonn.
  • Sjekk værmeldingen før du kjører.

 

Kjøring på sommerveier

Å kjøre på veiene i Tromsø i sommersesongen byr ofte på en mer forutsigbar opplevelse sammenlignet med vintermånedene. Likevel skal sikkerhet fortsatt prioriteres. På grunn av økt trafikk på veiene, inkludert bobiler og campingvogner, samt syklister og fotgjengere, er det viktig å kjøre forsiktig og være oppmerksom. Dette er viktig langs svingete og bratte veier, spesielt i kystområdene. Følg alltid fartsgrensen, og vær oppmerksom på dyreliv, da regionen er kjent for sin varierte fauna, som av og til kan krysse veiene.

Raske sommertips

  • Vær forsiktig ved kjøring i tunneler på varme, solfylte dager. Reinsdyr og sauer vil ofte gå inn i tunnelåpningene for å finne et kjølig sted å slappe av.
  • Det er sol og lyst hele døgnet fra slutten av mai til slutten av juli, og det er ofte fristende å kjøre langt og lenge. Sørg for at du tar nok hvile. Stopp opp for å sove dersom du blir sliten.
  • Når du kjører utenfor hovedveiene, vær oppmerksom på at det særlig om våren kan være skader i veidekket som følge av smelting.