Dame som ser på nordlys over havet
©Kari Schibevaag

Hvordan se nordlys

Å se nordlyset kan ikke garanteres, men ved å planlegge og sette seg inn i hvilke faktorer som spiller inn for når og hvor nordlyset danser på himmelen, er det gode sjanser for at jakten på nordlyset vil bli suksessfull.

Om du er på utkikk etter steder der nordlyset ofte viser seg, så søk mot «Nordlysovalen» i perioden september til april. Innenfor nordlysovalen er nordlyset til stede hele døgnet og hele året. Men på dagtid og i sommernatten under midnattssolen, er det for lyst til å se nordlyset. Den beste perioden for nordlyset er fra begynnelsen av september til begynnelsen av april. Alle våre nordlysturer kan bookes her.

Nord for polarsirkelen har man mørketid midt på vinteren fra rundt midten av november til midten av januar, da sola ikke står opp over horisonten. Det gir mange timer med gode, mørke forhold for nordlysobservasjon. La deg ikke skremme av at man kaller det mørketid, for selv de korteste dagene gir noen timer med lys midt på dagen. Byer og tettsteders intense bruk av lys i form av gatelys, billys, reklamelys og boliglys er mindre egnet for å få det fulle utbyttet av en mørk kveldshimmel full av nordlys. Søk deg derfor ut til steder utenfor bykjernene med minst mulig kunstig belysning. På kveldene rundt fullmåne trengs det sterkere nordlysaktivitet for å få se nordlyset like klart. Imidlertid kan månen og det naturlige måneskinnet bidra til å gjøre natur- og nordlysopplevelsen svært magisk og spesiell. Nordlyset skinner oftest og sterkest mellom kl. 20 og 02, men også før og etter denne tidsperioden kan man oppleve nordlyset. Det at du aldri helt vet når eller hvor lenge nordlyset vil åpenbare seg, er med på gjøre nordlyset ekstra fascinerende.

Nordlyssykluser

Solen har mange variasjoner og en av de mest kjent er elleve-års syklusen, der solen omtrent hvert ellevte år går inn i en periode med et solmaksimum med mange store solflekker og høy solaktivitet. Det er særlig områder der nordlyset sjelden observeres som nyter godt av et solmaksimum, da nordlysovalen i denne perioden strekker seg langt sørover. For områder som til vanlig ligger innenfor nordlysovalen, vil perioder med solmaksimum ha liten betydning. Blant annet viser nordlysforsker Truls Lynne Hansen til at forskere i Nord-Finland, opp mot den norske grensen, har målt de faktiske nordlysutbruddene over mange år og flere nordlyssykluser, og de har ikke funnet noen sammenheng mellom 11-årssyklusene og faktiske observasjoner av nordlyset i området rundt nordlysovalen. Da den kjente britiske skuespillerinnen, Joanna Lumley, besøkte Tromsø og Nord-Norge i 2008, ett år med lav solaktivitet, fikk hun likevel sett flere kraftige og magiske nordlysutbrudd.

Sterkt nordlys forekommer gjerne med cirka 27 dagers mellomrom. Grunnen er at nordlyset er sterkest når et aktivt område på solas overflate vender mot jorda. Sola roterer med en periode på cirka 27 dager. En til dels uforklarlig sammenheng mellom solas magnetfelt og vinkelen på aksen jorden dreier rundt, pleier å gi spesielt kraftig nordlys i månedene rundt vår- og høstjevndøgn, dvs i perioden februar - mars og september – oktober.

Let etter klar himmel

Været er en av de viktigste faktorene å ta hensyn til på jakt etter nordlyset. Nordlyset befinner seg fra rundt 80 km og mer over jordoverflaten, og de høyeste skyene vi ser er ikke lenger opp enn 5-10 km. Himmelen må derfor være skyfri eller delvis skyfri for å se nordlyset. Ved svakt skydekke kan det være mulig å se nordlyset, men aller helst bør det være klar himmel. Innenfor nordlysovalen er det til dels store variasjoner i været, der innlandsområdene ofte har mer stabilt vær enn kystområdene. Innlandsområdene kan midlertid være både vanskeligere å komme seg til og ha svært lave vintertemperaturer enn tilfellet er nærmere kysten.

Mange foretrekker derfor Nord-Norge og Tromsø som utgangspunkt for sin nordlysjakt. Takket være Golfstrømmen kan området by på relativt milde temperaturer og har gode flyforbindelser. Området blir ofte referert til som «Det milde nordlyslandet».

Book nordlysturer her
Selected filters:
<% categoryById(item).text %>
<% geoById(item).text %>