cbis:882298

To-Foto AS

Siden slutten av 70 tallet har To-Foto AS hatt et spesielt fokus gjennom en langsiktig og bevisst strategi på å bygge opp et nordnorsk bildearkiv med flyfoto og bilder fra det arktiske Norge.

Om oss

De senere år har begrepet FENOMENBASERT TURISME kommet sterkt frem på arenaen. Siden slutten av 70 tallet har To-Foto AS hatt et spesielt fokus gjennom en langsiktig og bevisst strategi på å bygge opp et nordnorsk bildearkiv med flyfoto og bilder fra det arktiske Norge. Mer enn en halv million bilder danner et godt grunnlag for utvikling av turistprodukter –FENOMENBASERT TURISME –  og et tett samarbeid med reiselivsnæringen.

To-Foto AS er i dag 100% fokusert på produkter og konsepter med fotografi som bærende element, og utvikler kontinuerlig produkter og konsepter for et krevende marked.

Vår målsetting er å være en ledende pådriver for å bruke fotografi som virkemiddel i historiefortelling og omdømmebygging av det Arktiske Norge.

Våre produkter kan kjøpes på Tromsø Turistinformasjon, Randi Parfymeri, Tromsø Gift & Souvenirshop AS, Polaria, og utvalgte museer og butikker i Norge og på Svalbard.

Bedrifter som ønsker produkter for videresalg, kan ta kontakt med oss på [email protected] eller tlf: 77 04 06 00

Kontakt

E-post: [email protected]
Web: http://www.tofoto.no
Sjøgata 3, 9481 Harstad