CBIS 3130529
CBIS 3130527
CBIS 3130543
CBIS 3130530
CBIS 3130545

Hella - utfartssted

Havstrøm godt fiske, flott utsikt og gamle hus fra Tromsø. Populært utfluktsmål fra Tromsø.
Havstrøm, den sterkeste i Hurtigruteleia. Meget godt fiske fra svabergene (NB! Pass på barna). Gamle hus flyttet fra Tromsø danner et miljø. Fantastisk utsikt mot Ryøya ute i strømmen, og mot de 1200 meter høye Bentsjordtindene.
Address: Hella, 9106 Tromsø
Email: