Ungdomskultur i Tromsø

Ungdomskultur i Tromsø

“Jeg tør ikke tenke på hva Tromsø og Nord-Norge ville ha vært om vi ikke hadde hatt Tvibit. Ungdomshuset har ikke bare hatt en massiv innflytelse på kulturlivet, men også for byen vår."

“Tvibit går langt tilbake, og alt startet i et gammelt lokale kalt Brygga," forteller Sif Vik. Hun har jobbet hos Tvibit de siste 21 årene og var også en del av det første ungdomshuset. I dag er hun assisterende leder med arbeidsoppgaver som prosjektorganisering, støtteordninger, politisk påvirkning, utgående kontakt og organisering av aktiviteter ved ungdomshuset. Sif fortsetter å fortelle oss om hvordan det på 80-tallet var store opptøyer og demonstrasjoner i Tromsø. Dette resulterte i et ungdomshus som ungdommen selv kunne styre. Daværende kulturminister Ellen Horn assisterte ungdomshuset fra Rådhuset, mens ungdommen selv sto for styringen ved Brygga. Denne organiseringen fungerte i 10 år, men resulterte etter hvert i en periode med mye dop og alkohol, noe som førte til et dårlig rykte. Til slutt var ungdomshuset tvunget til å stenge dørene.  

"Det skal sies at det også var mye bra som skjedde i løpet av disse 10 årene," fortsetter Sif. "Det oppsto flere uavhengige ungdomsprosjekter som Electronica Scene, filmer, en radiostasjon og andre kulturprosjekter. I 1994 ønsket ungdommen igjen et ungdomshus i byen". Sif forteller oss om hvordan de positive tingene og organiseringen ved Brygga ble tatt med inn i oppbyggingen og gjenåpningen av det nye ungdomshuset – kalt Tvibit. "Det skal være morsomt å være ung. Når du er ung har du ressursene og kreativiteten som skal til for å skape, og det er vår oppgave å gi ungdommen et trygt miljø hvor de kan eksperimentere. De er den sentrale styrken for gjenåpningen og utviklingen av ungdomshuset." 

I tillegg til musikkstudioer, scener, muligheter for lån av utstyr til film og musikk, media lab og andre tilbud, har Tvibit også en egen helsestasjon for ungdom. Sif forteller oss at dette har vært en del av ungdomshuset fra starten av, men hovedfokus har vært på tilrettelegging for kreativitet og kultur. Helsestasjonen er av de få i Norge som faktisk er lokalisert der hvor ungdommen oppholder seg. Dette bidrar til at ungdommen enkelt kan oppsøke og få mer kunnskap om seksualitet og mental helse, uten å måtte gå til lege.    

Tvibit har stor innflytelse på kulturlivet i Tromsø, i tillegg til i byen generelt. Kulturlivet i Tromsø er for det meste avhengig av unge mennesker fra Tvibit-miljøet, som til en viss grad har forandret måten ungdommer jobber på i Norge. “Tvibit er det eneste ungdomshuset av sitt slag. Det tiltrekker seg besøkende både fra Norge og internasjonalt som ønsker å lære mer om hvordan vi jobber, våre metoder og visjoner,” understreker Sif.  

I tillegg til å være et trygt miljø hvor ungdom kan utvikle sine egenskaper, tilbyr Tvibit også en plattform og scene hvor unge mennesker kan uttrykke sine meninger. Et av målene er at ungdom skal heve stemmen ytterlige. "Tvibit er del av en frisone," bemerker Sif. "Med andre ord er Tvibit et sted hvor du kan uttrykke dine meninger i et trygt miljø som også respekterer alle sider av en sak." 

Det å være lokalisert så langt nord bidrar til unike opplevelser og muligheten til å utfordre seg. "Det er det som gjør Tromsø og Tvibit så eksotisk." Mennesker fra hele verden ønsker å komme hit og oppleve naturen, kulturen og livet i nord. Selv om Tromsø er «øde» er det gode forbindelser med internasjonal flyplass, og daglige avganger til og fra Oslo. Hvis vi sammenligner Tromsø med andre nordiske byer, størrelse og innbyggertall, kan vi tilby vel så mye som de større byene gjør.   

“Jeg tør ikke tenke på hva Tromsø og Nord-Norge ville ha vært om vi ikke hadde hatt Tvibit,” bemerker Sif. Fundamentet skapt fra det første ungdomshuset til det Tvibit er i dag har spilt en viktig rolle for ungdommen, kulturen, utviklingen av internasjonale forbindelser og sosialkulturelle innovasjoner. Årene går fort og vi vet aldri hva som venter rundt neste sving, men en ting er sikkert. Tvibit vil fortsette å tilrettelegge for ungdoms frihet til å organisere og utvikle nye prosjekter innenfor et trygt miljø. Fordi unge mennesker trenger å være sammen og møtes for å skape.

Uttalelser

Allesandro Bellei - Kommunikasjonskoordinator og leder av fotogruppe, Italia 

“Tvibit har et internasjonalt miljø og har vært viktig for å gi tilflyttende muligheten til å integrere seg, samtidig som det er en frisk pust for de lokale i Tromsø. Det er en fin plattform for utveksling av ideer og innflytelse som går begge veier. I tillegg blir vi ambassadører for Tromsø og Tvibit ved å ta med oss ideen og visjonen tilbake til våre hjemland hvor vi kan skape lignende tilbud."

Per MartinsenAnsvarlig for teknisk utstyr hos Tvibit

“Det mest geniale med Tvibit er arenaen det gir for unge mennesker å møtes, på tvers av generasjoner, musikk og andre kunstformer. Mennesker jeg aldri visste eksisterte kom til ungdomshuset og man knytter nye bånd og bekjentskaper. Det er interessant og viser at Tromsø har et stort mangfold." 

“Jeg er interessert i hvordan ungdommen lever i dag. Tvibit har vært av såpass stor betydning for mitt liv, og jeg lurer på om det betyr det samme for ungdom i dag." 

“Tvibit’s kulturelle innflytelse på Tromsø har vært stor. Hundrevis av band og artister har brukt huset som øvingslokale, og jeg tror styrken til Tromsø som kulturby har mye å gjøre med dette stedet. I tillegg til dette er det et konsept som skaper misunnelse hos flere tilreisende. Det har vært helt nødvendig å ha Tvibit i Tromsø, og med 8 måneder vinter er det ikke alltid det beste stedet å være. Vi trenger tilbud som dette for å opprettholde energien hos ungdommen."

Eilif Bremer Landsend - Filmskaper og prosjektleder hos NRK, har vært på Tvibit siden han var 12 år

“Jeg ville mest sannsynlig ikke jobbet med film om det ikke hadde vært for Tvibit.” 

“Jeg har tatt med meg Tvibit-filosofien: Tør å sprenge grenser og gjør det umulige. Ikke vær redd for å tråkke feil, men tør å gjør en forskjell, og med det forandre verden. Aldri glem hvor du kommer fra. Husk å se og motivere andre. Dette har hjulpet meg til å lede andre.”   

FAKTA:

Grunnlagt: 2000
Hvor: Parkgata
Hva: Produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.
Facebook: /Tvibit
Instagram: @tvibit
Webpage: www.tvibit.net