Tromsø city in winter from above

Tromsø er fornyet som bærekraftig reisemål

I 2019 oppnådde Tromsø merket for bærekraftige reisemål gjennom Innovasjon Norges nasjonale merkeordning. I går feiret Tromsø kommune og Visit Tromsø-Region at Tromsø har fått fornyet merket, for tre nye år.

– En viktig milepæl for Tromsø som reisemål! Sammen med reiselivsnæringen og kommunen har vi i flere år jobbet systematisk for en bærekraftig utvikling av destinasjonen. Merket er ikke et diplom for vel gjennomført arbeid, men en forpliktelse til å jobbe kontinuerlig, langsiktig og systematisk med å ivareta naturmiljø, kulturminner, lokalbefolkning, næringsliv og gjester, sier reiselivssjef i Visit Tromsø-Region, Lone Helle. 
Tromsø fikk som første norske storby merket for bærekraftig reisemål i november 2019. 


Det er Inger-Lise Brones, rådgiver for bærekraft og samfunn, som har vært Visit Tromsø-Regions prosjektleder i hele prosessen. Hun forteller at arbeidet har vært omfattende, og at kommune og destinasjonsselskap har sammen sittet i førersetet, på vegne at hele destinasjonen.  


– Det innebærer samarbeid på tvers, kompetanseheving og oppfordring til å jobbe med bærekraft blant reiselivsaktører, utbedret kommunikasjon mot gjestene i tillegg til arbeid med både cruise- og konferansesegmentet for å oppnå helårsturisme. Vi har også fått viktig input fra næring, besøkende og innbyggere gjennom undersøkelser, sier Inger-Lise Brones.  

Group of people in Tromsø with a view towards the Arctic Cathedral

En viktig milepæl for Tromsø som reisemål.

På bildet fra venstre: Nina-Helen Brændeland Tromsø kommune, Haakon Worum Tromsø kommune, Inger-Lise Brones Visit Tromsø-Region, Kirsten Østby Tromsø kommune, Lone Helle Visit Tromsø-Region, Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Sigrid Mogård-Jansen Tromsø kommune, Kari Helene Skog Tromsø kommune, Marc Lalande Visit Tromsø-Region

 

Nå som merket er fornyet, beholder destinasjonen merket i tre nye år. 


– Vi har fått status på hvor vi leverer godt, og hvor vi må forbedre oss. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Det er nå arbeidet virkelig begynner, sier Brones. 


Hun understreker at merket for bærekraftig reisemål ikke betyr at destinasjonen ER bærekraftig, men at merket gir destinasjonen et tydelig rammeverk for å styre reisemålet i en bærekraftig retning. 
Kirsten Østby, næringsrådgiver for seksjon for samfunn, innovasjon og næring i Tromsø kommune, sier kommunes ambisjon er et bærekraftig Tromsø i 2032, og merket for bærekraftig reisemål et viktig steg på vei mot målet. 


– Reiselivet er en viktig næring i Tromsø som sysselsetter mange og skaper store ringvirkninger både lokalt og regionalt. For å skape et godt reisemål er det viktig med samarbeid, og denne resertifiseringen er et godt eksempel på det, sier Østby. 

 

Group smiling in front of Tromsø Visitor Centre

Nå som merket for Bærekraftig Reisemål er fornyet, beholder destinasjonen merket i tre nye år.

På bildet fra venstre: Kirsten Østby Tromsø kommune, Inger-Lise Brones Visit Tromsø-Region, Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Lone Helle Visit Tromsø-Region, Sigrid Mogård-Jansen Tromsø kommune

 

Fakta om Innovasjon Norges merkeordning

Bærekraft handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. 


Merket for bærekraftig reisemål er en nasjonal merkeordning, etablert av Innovasjon Norge, for reiselivsdestinasjoner. Ordningen er den eneste av sitt slag i Norden. Merket er et kvalitetsstempel for destinasjoner som har forpliktet seg til bærekraftig utvikling. Dette innebærer blant annet å arbeide for reduserte klimagassutslipp, at naturmangfoldet og kulturarven på reisemålet ikke forringes, at reiselivets positive ringvirkninger skal økes og at reiselivet utvikles på innbyggernes premisser. 

Merkeordningen er rammeverket alle reisemål i landet følger. Dette betyr at Tromsø, og over 30 andre merkede destinasjoner over hele landet, jobber sammen for å styre reisemålsutviklingen i en mer bærekraftig retning. 


Ordningen er kvalitetssikret og godkjent av GSTC -Global Sustainable Tourism Council – det globale organet for godkjenning av standarder i reiselivet. Kriteriene og indikatorene er koblet mot FNs bærekraftsmål, Norges miljømål og Bærekraftsløftet som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner.
 

Les mer om Tromsø som bærekraftig reisemål her.

For spørsmål om bærekraftig reisemål kan Inger-Lise Brones i Visit Tromsø-Region kontaktes på telefon 909 48 492 eller Lone Helle i Visit Tromsø-Region på telefon 482 55 788.